Hoe Mol op een doodgewone dag wordt verrast door Minne Minstreel

Een voorstelling voor doodgewone kinderen van 3-8 jaar

Met het decor in deze voorstelling creëert Chittka beelden waarmee ze de fantasie en het associatievermogen van kinderen wil aanspreken. De afzonderlijke decorstukken hebben een sterke visuele zeggingskracht, zij verbeelden telkens een andere wereld, zoals bijvoorbeeld een woestijn, een grasgroen heuvellandschap of een oceaan. Tegen deze dynamische achtergrond plaatst Chittka haar personages Minne en Mol, die zelf ook een verandering ondergaan en kennismaken met een nieuwe, onbekende wereld.
English